Biz Kimiz?

Derneğimizin amacı;

– Millî, manevî ve kültürel değerlerimize sahip; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne inanan, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş medeniyetin ve teknolojinin bilgileri ile donatılmış, beden ve ruh sağlığı gelişmiş gençler olarak yetiştirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak;
– Gençlerin kendi kişiliklerini geliştirmeleri ve toplumun olumlu yönde gelişmesini sağlayacak faaliyetlere katılabilmeleri için birlik, beraberlik, gelişme ve barış ilkeleri çevresinde toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayacak programlar geliştirmek;
– Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurup, uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek;
– Gençlerimizin toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel, zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal, kültürel varlıklarını aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacına yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, bu konuda çalışmalar yapmak, kişi ve kurumlarla ortaklık kurup uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve gençlerin boş zamanlarını yararlı iş ve faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak; böylece onları ruh ve beden sağlıklarına zararlı olacak yer ve alışkanlıklardan uzak tutmak amacı ile kurulmuştur.

Dernek faaliyetlerimiz;

– Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
– Sosyal kapasite geliştirecek kurslar, eğitici kurslar, toplumun sosyal yaşamına katkı sağlayacak eğitimler ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
– Dernek amatör olarak faaliyet gösterir. Amatör ferdî ve takım sporlarını teşvik eder; bu sporlarla ilgili çeşitli yaş grupları arası yurt içi ve uluslar arası yarışma ve faaliyetlere iştirak eder.
– Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
– Özürlü ve fakirlerin problemleri ile yakından ilgilenerek onlarında toplumda ezilmeden onurlu bir yaşam geçirmelerini sağlayarak gerekli her türlü yardımı yapmak, fakirlik dolayısı ile okuma güçlüğü çeken kız ve erkek çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak,
– Avrupa Birliği Projeleri konusunda merak ve ilgi uyandırmak ve bu konuda bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmak, gençlik organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak mevcut projelere katılmak ve yeni projeler üretmek, kendi çalışma alanları ile ilgili AB projeleri hazırlamalarına destek vermek, yereldeki gençlerin AB fonlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayarak onların uluslar arası deneyim yaşamasına katkı sağlamayı amaç edinmiş bulunmaktayız.